CARPATH

AMON

Equipment

FORC

Projects

JARP

IEEE

Courses

PHI

Programa

La elaborarea subiectelor se pot folosi noțiuni studiate în anii anteriori.
Limitele materiei sunt aceleași cu cele ale Olimpiadei Naționale de Fizică:

clasa a 6-a  Materia clasei până la - Interacțiunea (inclusiv Relația dintre masă și greutate)
clasa a 7-a  Materia clasei până la - Mişcarea de translaţie şi mişcarea de rotaţie a corpurilor nedeformabile (inclusiv Echilibrul de translație corpurilor și energia potențială)
clasa a 8-a  Materia clasei până la - Efectul magnetic al curentului electric (inclusiv Forţa exercitată de un electromagnet în funcţie de intensitatea curentului. Aplicații)
clasa a 9-a  Materia clasei până la - Teoreme de variație și legi de conservare în mecanică (inclusiv Legea conservării impulsului)
clasa a 10-a  Materia clasei până la - Producerea și utilizarea curentului continuu (inclusiv Efectele curentului electric. Aplicații)
clasa a 11-a  Materia clasei până la - Oscilații și unde electromagnetice (inclusiv Circuitul RLC în curent alternativ)
clasa a 12-a  Elevii clasei a 12-a pot participa la clasele a 9-a, a 10-a, a 11-a (la una sau mai multe clase) și vor fi premiați pe baza punctajului maxim obținut la una din clasele la care au participat.

Participanții din Republica Moldova sunt invitați să se înscrie la clasa a cărei materii corespunde materiei pe care o studiază în anul curent.