CARPATH

AMON

Equipment

FORC

Projects

JARP

IEEE

Courses

PHI

Regulament
phi

 

 • Concursul de fizică Ф se organizează anual în scopul stimulării contactelor profesionale între diferite grupuri de profesori, elevi și studenți și al dezvoltării sistemului competițional și concurențial. El este deschis tuturor celor care îndeplinesc condițiile regulamentului.
 • Organizatorii concursului sunt Facultatea de Fizică din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Iași și Centrul Județean de Excelență Iași.
 • Concursul se va organiza conform unui program stabilit, fiecare concurent participând la concurs în mod individual.
 • Concursul se adresează elevilor claselor VI-XII. Concurenții care provin din alte categorii pot participa la concurs numai cu avizul comitetului de organizare. Concurenții se pot înscrie la concurs numai în cadrul anului de studiu în care se află în momentul concursului. Excepție fac participanții elevi în unități de învățământ din Republica Moldova care se pot înscrie la rundele a căror programă de concurs corespunde programei de fizică a clasei pe care o parcurg în prezent.
 • Organizatorii concursului vor stabili perioada de desfășurare a concursului, intervalele orare, materia prevăzută pentru concurs și modul concret de desfășurare, în procedura de concurs.
 • În urma concursului, participanții vor ocupa locuri după cum urmează:
  • Primii 6% dintre concurenți în ordine descrescătoare a punctajului obținut vor lua premiul I.
  • Următorii 9% dintre concurenți, în ordinea descrescatoare a punctajului obținut, vor primi premiul al II-lea.
  • Următorii 12% dintre concurenți vor primi premiul al III-lea.
  • Următorii 15% dintre concurenți vor fi menționați.
  • Rezultatele următorilor candidați rămân numai la cunoștința membrilor comitetului de organizare.
 • Se pot acorda premii corespunzatoare locurilor I, II și III, mențiuni, precum și premii speciale.
 • Comitetul de organizare (CO) are urmatoarele responsabilități:
  • Organizează activitatea și se asigură că aceasta se desfașoară conform reglementarilor.
  • Se asigură că toti concurenții îndeplinesc cerințele de concurs din toate punctele de vedere. CO va descalifica pe acei concurenți care nu îndeplinesc condițiile stipulate.
  • Verifică rezultatele competiției.
  • Asigură clasificarea corectă și justă a concurentilor.
  • Stabilește organizatorii și membrii comitetului de organizare ai urmatoarei ediții a concursului.
 • Comitetul științific (CS) are următoarele responsabilități:
  • Elaborează programa de concurs.
  • Elaborează subiectele de concurs.
  • Verifică răspunsurile și notează concurenții.
  Comitetul științific poate selecționa dintre subiectele de concurs propuse de către organizatorii centrelor participante.
 • Comitetul de organizare (CO) și comitetul științific (CS) se compun din coordonator CO, coordonator CS și membri. Coordonatorul CS va fi totodată și membru al CO. Coordonatorii și membrii comitetelor sunt numiți de către organizatori, pe durata necesară până la organizarea urmatoarei ediții a competiției.
 • Prezentul regulament este completat cu: