CARPATH

AMON

Equipment

FORC

Projects

JARP

IEEE

Courses

PHI

Procedura

Activitățile vor fi desfășurate conform datelor din tabelul de mai jos:

Sâmbătă 6 APRILIE 2024

 

 

 

Clasa Orele de concurs
clasa a 10-a 09:00-11:00
clasa a 9-a 12:00-14:00
clasa a 11-a 15:00-17:00
clasa a 12-a Elevii clasei a 12-a pot participa la concurs împreună cu oricare dintre participanții claselor a 9-a, a 10-a sau a 11-a (la una sau mai multe clase) și vor fi ordonați în clasamentul clasei a 12-a în funcție de punctajul maxim obținut la una dintre clasele la care au participat.

 

 

Duminică 7 APRILIE 2024

 

 

 

Clasa Orele de concurs
clasa a 7-a 09:00-11:00
clasa a 6-a 12:00-14:00
clasa a 8-a 15:00-17:00

 

 • Participanții din Republica Moldova sunt invitați să se înscrie la clasa a cărei materii corespunde materiei pe care o studiază în anul curent.
 • Comitetele de organizare locale vor asigura accesul concomitent la una sau mai multe săli de concurs având calculatoare conectate permanent la rețeaua Internet.
 • Fiecare centru participant va selecționa un număr de maxim 25 elevi la nivelul fiecărui an de studii. Depășirea acestei cifre se poate face numai cu aprobarea comitetului de organizare.
 • Elevii vor avea acces în sală pe baza carnetului de note, la clasa a VI-a și clasa a VII-a, și pe baza buletinului de identitate la celelalte clase. Elevii se vor prezenta la sala de concurs cu 30 de minute înainte de ora oficială de deschidere a concursului.
 • Elevii pot aduce instrumente de scris, foi nescrise și calculatoare de buzunar.
 • Fiecare elev se va înregistra pe pagina web a concursului, în ordinea intrării în sală, înainte de ora oficială de începere a concursului, folosind numele și parola pe care la va primi în momentul intrării în sală.
 • Itemii de evaluare se vor prezenta sub forma de grilă, cu o singură variantă corectă de răspuns. Nu există posibilitatea de a se selecta mai mult de un raspuns.
 • După rezolvarea itemilor din cadrul unui set, participanții vor apăsa cu ajutorul mouse-ului butonul de trimitere a răspunsurilor (”Submit all and finish”).
 • Pentru fiecare răspuns corect se adaugă punctajul corespunzător itemului respectiv. Pentru răspuns greșit se scade 25% din valoarea răspunsul corect corespunzător, iar pentru lipsa oricărui răspuns la un item, punctajul total rămâne nemodificat. Un candidat poate trimite o singură dată răspunsurile corespunzătoare fiecărui set de probleme.
 • Competiția va avea o singură fază, cea națională. Aceasta va consta în rezolvarea unui număr de 30 de probleme grupate în 6 teste, într-un interval de 2 ore.
 • Soluțiile corecte la probleme și rezultatele vor fi afișate ulterior pe pagina web a concursului.