CARPATH

AMON

Equipment

FORC

Projects

JARP

IEEE

Courses

PHI

National

National project - do not show

Compozite magnetoelectrice cu proprietati emergente pentru aplicatii in comunicatii fara fir si senzori (MECOMAP)

Sursa de finantare Unitatea executiva pentru finantarea invatamantului Superior, a cercetarii dezvoltarii si inovarii, CNCS – UEFISCDI, project number 263/2014
cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1119

Click here for English version

Scopul acestui proiect multidisciplinar este de a proiecta prin modelare&simulare, de a produce prin diferite metode de sinteza urmate de diferite metode de sinterizare si de a investiga proprietatile fizico-chimice la nano/micro/macroscala ale unor tipuri de compozite magnetoelectrice cu proprietati emergente pentru a le integra in cateva tipuri de noi aplicatii.

Cercetări fundamentale a fenomenelor dependente de scală în feroelectrici pe baza de titanat de bariu: granulația critică și efectul nanostructurării (FerroScale)

Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0817
Contract nr. 192 ⁄ 2017
Denumirea Programului din PN III: Programul 4 - Cercetare fundamentală și de frontieră
Tip proiect: Proiecte de Cercetare Exploratorie

Obiectivul major este de a clarifica, printr-o abordare inovativă experimentală și de modelare la scale multiple, câteva aspecte actuale legate de natura granulației critice și a proprietăților dependente de scală în ceramici bazate pe BaTiO3 (BT) cu granulații de la ~1μm la câțiva zeci de nanometri. În comparație cu studiile anterioare, bazate cu precădere pe o abordare tradițională de tip corelație preparare-caracterizare-proprietăți dedicate investigării proprietăților ceramicelor de BT pentru aplicații ca elemente pasive în microelectronică, noutatea acestui proiect constă în studiul fundamental experimental-teoretic al fenomenelor de scală în ceramici de BT pure și ușor substituite la două nivele: (a) la nanoscală, (b) în jurul granulație critice de 1μm. Studiul își propune să integreze rezultatele proprii cu numeroasele date experimentale raportate in literatură în acest domeniu, în cadrul unor modele de multiscală adecvate.