CARPATH

AMON

Equipment

FORC

Projects

JARP

IEEE

Courses

PHI

Programa

La elaborarea subiectelor se pot folosi noțiuni studiate în anii anteriori.

clasa a 6-a
clasa a 7-a
clasa a 8-a
clasa a 9-a
clasa a 10-a
clasa a 11-a
clasa a 12-a
 Materia clasei până la - Fenomene mecanice. Interacțiunea - tipuri de forțe, măsurarea forțelor, relația dintre masă și greutate - inclusiv
 Materia clasei până la - Echilibrul corpurilor și energia potențială - inclusiv
 Materia clasei până la - Efectul magnetic al curentului electric - inclusiv
 Materia clasei până la - Conservarea energiei mecanice - inclusiv
 Materia clasei până la - Termodinamica transformărilor de stare de agregare - inclusiv
 Materia clasei până la - Unde staționare - inclusiv
 Elevii clasei a 12-a pot participa la clasele a 9-a, a 10-a, a 11-a (la una sau mai multe clase) și vor fi premiați pe baza punctajului maxim obținut la una din clasele la care au participat.

Participanții din Republica Moldova sunt invitați să se înscrie la clasa a cărei materii corespunde materiei pe care o studiază în anul curent.