CARPATH

AMON

Equipment

FORC

Projects

JARP

IEEE

Courses

PHI

Procedura

Activitățile vor fi desfășurate conform datelor din tabelul de mai jos:

Sâmbătă 9 APRILIE 2022

Clasa
clasa a 10-a
clasa a 9-a
clasa a 11-a
clasa a 12-a
Orele de concurs
09:00-11:00
12:00-14:00
15:00-17:00
Elevii clasei a 12-a pot participa la concurs împreună cu oricare dintre participanții claselor a 9-a, a 10-a sau a 11-a (la una sau mai multe clase) și vor fi ordonați în clasamentul clasei a 12-a în funcție de punctajul maxim obținut la una dintre clasele la care au participat.

 

Duminică 10 APRILIE 2022

Clasa
clasa a 7-a
clasa a 6-a
clasa a 8-a
Orele de concurs
09:00-11:00
12:00-14:00
15:00-17:00
  • Participanții din Republica Moldova sunt invitați să se înscrie la clasa a cărei materii corespunde materiei pe care o studiază în anul curent.
  • Fiecare participant se va înregistra pe pagina web a concursului înainte de ora oficială de începere a concursului, folosind numele și parola pe care la va primi în momentul înscrierii.
  • Itemii de evaluare se vor prezenta sub forma de grilă, cu o singură variantă corectă de răspuns. Nu există posibilitatea de a se selecta mai mult de un raspuns.
  • Dupa rezolvarea itemilor din cadrul unui set, participantul va apăsa cu ajutorul mouse-ului butonul de trimitere a raspunsurilor (”Submit all and finish”).
  • Pentru fiecare răspuns corect se adauga punctajul corespunzător itemului respectiv. Pentru răspuns greșit se scade 25% din valoarea răspunsul corect corespunzător, iar pentru lipsa oricărui răspuns la un item, punctajul total rămâne nemodificat. Un candidat poate trimite o singură dată răspunsurile corespunzătoare fiecărui set de probleme.
  • Competiția va avea o singură fază, cea națională. Aceasta va consta în rezolvarea unui număr de 30 de probleme grupate în 6 teste, într-un interval de 2 ore.
  • Soluțiile corecte la probleme și rezultatele vor fi afișate ulterior pe pagina web a concursului.