CARPATH

AMON

Equipment

FORC

Projects

JARP

IEEE

Courses

PHI

Înscriere

În acest an înscrierea s-a făcut individual de către participanți în perioada 21 martie - 3 aprilie prin accesarea și completarea unui formular web de înscriere:

Participanții din Republica Moldova sunt invitați să se înscrie la clasa a cărei materii corespunde materiei pe care o studiază în anul curent.

După completarea formularului, participanții au primit un mesaj email LA ADRESA EMAIL DECLARATĂ ÎN FORMULAR cu datele de acces la pagina de concurs (user/pass) care au fost valabile în timpul desfășurării probei la care sunteți înscriși (sau a probelor, în cazul clasei a XII-a).

Păstrați într-un loc sigur mesajul cu datele de acces - ele vor fi folosite și pentru descărcarea diplomelor