CARPATH

AMON

Equipment

FORC

Projects

JARP

IEEE

Courses

PHI

Evoluția ideilor în fizică

Teme puse în discuție

  • Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Giordano Bruno, Tycho Brahe, Johannes Kepler,...
  • Metoda științifică modernă.
  • Principalele publicații științifice. Prioritatea științifică.
  • Controverse celebre: Newton/Leibnitz, Newton/Hooke.

 

Istoria fizicii / Evoluția ideilor în fizică

joi 28.04.2022, orele 18:00-20:00

WEBEX MEETING
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=ma5d59ed541b333cd5be71e6177371185

sau

Meeting number (access code): 2731 325 7778
Meeting password: EZsuARwi355