CARPATH

AMON

Equipment

FORC

Projects

JARP

IEEE

Courses

PHI

Evoluția ideilor în fizică

Teme puse în discuție

  • Apariția scrisului. Primele opere literare
  • Epopeea lui Ghilgamesh, Torah, Biblia etc.
  • Religiile antice
  • Calitatea surselor istorice antice. Falsuri, contradicții, erori.

Istoria fizicii / Evoluția ideilor în fizică

joi 25.02.2021, orele 18:00-20:00

WEBEX MEETING
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=mad5e222400643d4c742cf97d9f3317f6

sau

Meeting number (access code): 121 205 7110
Meeting password: dECeBsfa647