Programul: 

Resurse Umane

Tipul proiectului:

Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

Cod proiect:

TE_187

 Titlul proiectului:

INVESTIGAREA EFECTELOR DE VOLUM, INTERFATA SI DE PERCOLATIE IN MATERIALE COMPOZITE MULTIFUNCTIONALE CU GEOMETRIE CONTROLATA SI METAMATERIALE (IMECOMP)

 Rezumatul proiectului:

 Scopul proiectului consta in intelegerea fenomenelor fizico-chimice fundamentale asociate relatiei intre efectele de volum si cele de suprafata, tipului de interconectivitate si gradului de percolatie in vederea obtinerii de compozite  ceramice si metamateriale cu structuri cvasiperiodice, cu proprietati dielectrice, feroelectrice si magnetoelectrice. nanopulberi primare (perovskiti feroelectrici si ferite spinel) si structuri compozite miez-invelis (feroelectric-ferita) vor fi preparate prin metode chimice inovative in-situ. pulberile mono-  sau difazice cu structura miez-invelis vor fi co-sinterizate in compozite cu diverse compozitii si grade de interconectivitate (0-0, 2-2, 2-3, 3-3). proprietatile fizico-chimice locale si caracteristicile functionale ale esantionelor vor fi determinate prin tehnici complexe, in scopul intelegerii mecanismelor microscopice si al ponderii efectelor de volum si de interfata ca si al efectelor de percolatie asupra proprietatilor functionale (dielectrice, feroelectrice, magnetice, etc.). vor fi in final produse structuri compozite cvasiperiodice cu proprietati de metamaterial in domeniul microundelor. o componenta importanta o va reprezinta implementarea teoriilor de camp efectiv pentru descrierea efectelor observate si simularea comportarii compozitelor in camp electric si magnetic.

MODx - Mollio