Proiect
CONSORTIU INTERDISCIPLINAR PENTRU INVESTIGAREA SISTEMELOR MULTIFEROICE CU CUPLAJ MAGNETOELECTRIC (CONSMEMF)


Finantat de Ministerul Educatiei si Cercetarii
Suma totala aprobata: 600.000 Lei
Director proiect: Prof. Dr. Liliana MITOSERIU


ABSTRACT

Multiferoicii magnetoelectrici reprezinta o clasa de materialele inteligente, atractive din punct de vedere al cercetarii fundamentale si al aplicatiilor in microelectronica, legate de caracterul lor multifunctional. Consortiul CONSMEMF este un grup format din 5 institutii de prestigiu cu experienta in prepararea, caracterizarea micro/macroscopica si modelarea materialelor magnetice si feroelectrice, care s-a constituit pentru a studia in mod sistematic sisteme din aceasta clasa. CONSMEMF isi propune sa contribuie la tematica materialelor magnetoelectrice prin: (a) prepararea prin metode inovative a unui numar de sisteme multiferoice unifazice din familia BiFeO3 si a manganitelor, ca si a unor compozite difazice ferita-feroelectric (ceramica masiva si filme); (b) caracterizarea microstructurala completa si optimizarea microstructurilor; (c) optimizarea parametrilor de procesare pe baza caracterizarii termodinamice, controlul stoichiometriei oxigenului si al altor defecte in vederea minimizarii pierderilor dielectrice; (d) caracterizarea complexa a proprietatilor electrice (dielectrice, de transport, feroelectrice) in regim static si dinamic, la diverse frecvente, temperaturi si campuri; (e) caracterizarea proprietatilor magnetice (permeabilitati, procese de magnetizare) in regim static si dinamic si a cuplajului magnetoelectric la diverse frecvente, temperaturi si campuri; (f) modelarea proprietatilor electrice, magnetice si a cuplajului magneto-electric pe baza teoriilor termodinamice, de camp efectiv, dipolare, Preisach, micromagnetism si Ising; (g) proiectarea unui dispozitiv care sa exploateze cuplajul magnetoelectric si, daca va fi posibil, realizarea lui practica. Proiectul isi propune sa valorifice in mod coerent si ambitios experienta, resursele umane si infrastructurile partenere intr-o abordare multidisciplinara si complementara a problematicii complexe a multiferoicilor, in scopul aducerii unor contributii originale importante la tematica respectiva.
MODx - Mollio