CARPATH

AMON

Equipment

FORC

Projects

JARP

IEEE

Courses

PHI

Programa

La elaborarea subiectelor se pot folosi noțiuni studiate în anii anteriori.

clasa a 6-a
clasa a 7-a
clasa a 8-a
clasa a 9-a
clasa a 10-a
clasa a 11-a
clasa a 12-a
 Materia clasei până la - Reprezentarea grafică a mișcării - inclusiv
 Materia clasei până la - Lucrul mecanic. Energie mecanică - inclusiv
 Materia clasei până la - Legea lui Arhimede - inclusiv
 Dinamică și cinematică
  Materia clasei până la - Aplicațiile principiului I și calorimetrie - inclusiv
 Oscilații mecanice
 Elevii clasei a 12-a pot participa la clasele a 9-a, a 10-a, a 11-a (la una sau mai multe clase) și vor fi premiați pe baza punctajului maxim obținut la una din clasele la care au participat.