CARPATH

AMON

Equipment

FORC

Projects

JARP

IEEE

Courses

PHI

Informații
phi

Datele de desfășurare a concursului:

8-9 Februarie 2020 (orele sunt precizate aici)

 

  • Pentru a accesa pagina de concurs, participanții vor folosi adresa http://stoner.phys.uaic.ro (inaccesibilă până la momentul începerii concursului).
  • Accesul în sala de concurs se va permite cu cel puțin jumătate de oră înainte de ora programată de concurs pentru a permite introducerea din timp a numelui de cont și parolei individuale.
  • Subiectele vor fi accesibile automat la ora programată pentru inceperea concursului. Ora oficială a concursului este ora serverului care este stabilită în funcție de ora Bucureștiului.
  • Participanții vor avea acces în sală pe baza carnetului de note, la clasa a VI-a și clasa a VII-a, și pe baza buletinului de identitate la celelalte clase.
  • Participanții pot aduceîn sala de concurs instrumente de scris, foi nescrise și calculatoare de buzunar.
  • Fiecare participant se va înregistra pe pagina web a concursului, în ordinea intrării în sală, înainte de ora oficială de începere a concursului, folosind numele de cont și parola pe care la va primi în momentul intrării în sală. Atât numele de cont cât și parola trebuie scrise cu litere mici.
  • Dupa rezolvarea itemilor din cadrul unui set, participanții vor apăsa cu ajutorul mouse-ului butonul "SALVAȚI RASPUNSURILE" aflat în josul paginii ce cuprinde problemele fiecărui test. Dacă este afișat un mesaj de eroare, rezultatele setului respectiv trebuie să fie trimise din nou. Răspunsurile corespunzatoare fiecărui set de probleme pot fi trimise o singură data.
  • Pentru fiecare răspuns corect se adaugă punctajul corespunzător itemului respectiv. Pentru raspuns greșit, se scade 25% din valoarea răspunsului corect corespunzator iar pentru lipsa oricărui răspuns la un item, punctajul rămâne nemodificat.
  • Coordonatorii de centre sunt rugați să urmărească prezența participanților și, după concurs, să trimită cât mai repede observații privind eventualele schimbări necesare în datele participanților.

Numele de cont si parolele vor fi stabilite in fiecare an de catre organizatorii concursului. Numele de cont folosite la editii anterioare ale concursului sau create de catre utilizatori pe platforma de concurs intre doua editii ale concursului sunt inutile deoarece nu dau drept de acces la seturile de probleme in timpul concursului.