CARPATH

AMON

Equipment

FORC

Projects

JARP

IEEE

Courses

PHI

Programa

La elaborarea subiectelor se pot folosi noțiuni studiate în anii anteriori.

clasa a 6-a
clasa a 7-a
clasa a 8-a
clasa a 9-a
clasa a 10-a
clasa a 11-a
clasa a 12-a
 Reprezentarea grafică a mișcării (inclusiv)
 Echilibrul de translație (inclusiv)
 Legea lui Arhimede (inclusiv)
 Dinamică și cinematică
 Aplicațiile principiului I și calorimetrie (inclusiv)
 Oscilații mecanice
Elevii clasei a 12-a pot participa la clasele a 9-a, a 10-a, a 11-a (la una sau mai multe clase) și vor fi premiați pe baza punctajului maxim obținut la una din clasele la care au participat.