CARPATH

AMON

Equipment

FORC

Projects

JARP

IEEE

Courses

PHI

Programa

Subiectele vor fi propuse doar din materia clasei respective, conform programei etapei locale a olimpiadei de fizică, astfel:

 

clasa a 6-a
clasa a 7-a
clasa a 8-a
clasa a 9-a
clasa a 10-a
clasa a 11-a
clasa a 12-a
Viteza, viteza medie, până la graficul mișcării (exclusiv).
Până la tipuri de forțe (inclusiv).
Căldura, schimbarea stării de agregare (inclusiv).
Mișcare și repaus, principii și legi în mecanica clasică.
Termodinamica , până la ecuația calorimetrică (exclusiv).
Oscilații mecanice.
Elevii clasei a 12-a pot participa la clasele a 9-a, a 10-a, a 11-a (la una sau mai multe clase) și vor fi premiați pe baza punctajului maxim obținut la una din clasele la care au participat.