Programa

Subiectele vor fi propuse doar din materia clasei respective, conform programei etapei județene a olimpiadei de fizică, astfel:

 

clasa a 6-a
clasa a 7-a
clasa a 8-a
clasa a 9-a
clasa a 10-a
clasa a 11-a
clasa a 12-a
Mărimi fizice. Fenomene mecanice. (la cap. II - Fenomene mecanice se va lua in considerare doar II.1 Miscare si repaus, fara II.2 Inertia. Interactiunea.)
Forța. Echilibrul mecanic al corpurilor (translație și rotație, mecanisme simple).
Calorimetrie și transformări de stare de agregare. Mecanica fluidelor.
Principii și legi în mecanica newtoniană. Teoreme de variație și legi de conservare în mecanică, fără Teorema variației impulsului, Legea conservării impulsului.
TCM. Calorimetrie. Legile gazului ideal. Principiul I al termodinamicii. Aplicarea principiului I la transformările gazului ideal, inclusiv transformări de stare de agregare.
Oscilații mecanice.
Elevii clasei a 12-a pot participa la clasele a 9-a, a 10-a, a 11-a (la una sau mai multe clase) și vor fi premiați pe baza punctajului maxim obținut la una din clasele la care au participat.