Concursul de Fizica Ф - 2017


REGULAMENT !.


1. Concursul de fizica Ф se organizeaza anual in scopul stimularii contactelor profesionale intre diferite grupuri de profesori, elevi si studenti si dezvoltarii sistemului competitional si concurential si este deschis tuturor celor care indeplinesc conditiile regulamentului.

2. Initiatorii si organizatorii concursului sunt Centrul Regional pentru Tineri Capabili de Performanta, Iasi (CRTCPI), in colaborare cu Facultatea de Fizica si centrul regional de invatamant la distanta (Iasi Distance Education Study Centre – IDESC) din cadrul Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, in baza proiectului de colaborare in domeniul dezvoltarii si utilizarii de software educational, tehnologii informatice si a tehnologiilor educationale moderne.

3. Concursul se va organiza conform unui program stabilit, fiecare concurent participand la concurs in mod individual.

4. Concursul se adreseaza in primul rand elevilor care urmeaza cursurile de pregatire de la centrele de excelenta, clasele VI-XII si studentilor anilor I si II de studiu ai facultatilor avand ca materie de studiu fizica. Concurentii care provin din alte categorii pot participa la concurs numai cu avizul comitetului de organizare. Concurentii se pot inscrie la concurs numai in cadrul anului de studiu in care se afla in momentul concursului.

5. Organizatorii concursului vor stabili perioada de desfasurare a concursului, intervalele orare, materia prevazuta pentru concurs si modul concret de desfasurare, in procedura de concurs.

6. Fiecare judet poate fi reprezentat, la nivelul fiecarui an de studiu. Selectia elevilor participanti care reprezinta un judet se face pe baza criteriilor specifice de evaluare a competentelor. Conducerile filialelor judetene ale CRTCP participante la concurs vor stabili un comitet de organizare regional (COR) care va organiza selectarea elevilor, participarea elevilor la concurs si festivitatile de premiere a elevilor din regiunea respectiva. Concursul la nivel universitar va fi organizat de catre Universitatile din care acestia fac parte.

7. In urma concursului, concurentii vor ocupa locuri dupa cum urmeaza:
 • Primii 6% dintre concurenti in ordine descrescatoare a punctajului obtinut vor lua premiul I.
 • Urmatorii 9% dintre concurenti, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, vor primi premiul al II-lea.
 • Urmatorii 12% dintre concurenti vor primi premiul al III-lea.
 • Urmatorii 15% dintre concurenti vor fi mentionati.
 • Rezultatele urmatorilor candidati raman numai la cunostinta membrilor comitetului de organizare.
 
8. Se pot acorda premii corespunzatoare locurilor I, II si III precum si premii speciale.
 
9. Comitetul de organizare (CO) are urmatoarele responsabilitati:
 • Organizeaza activitatea si se asigura ca aceasta se desfasoara conform reglementarilor;
 • Se asigura ca toti concurentii indeplinesc cerintele de concurs din toate punctele de vedere. CO va descalifica pe acei concurenti care nu indeplinesc conditiile stipulate.
 • Verifica rezultatele competitiei;
 • Asigura clasificarea corecta si justa a concurentilor.
 • Stabileste organizatorii si membrii comitetului de organizare ai urmatoarei editii a concursului individual sau pe echipe.
  
10. Comitetul stiintific (CS) are urmatoarele responsabilitati:
 • Elaboreaza programa de concurs;
 • Elaboreaza subiectele de concurs;
 • Comitetul stiintific poate selectiona dintre subiectele de concurs propuse de catre organizatorii la nivelul judetelor participante;
 • Verifica raspunsurile si noteaza concurentii;
 
11. Comitetul de organizare si comitetul stiintific se compun din coordonator CO, coordonator CS si membri. Coordonatorul CS va fi totodata si membru al CO. Coordonatorii si membrii comitetelor sunt numiti de catre organizatori, pe durata necesara pana la organizarea urmatoarei editii a competitiei.
 
12. COR poate institui o taxa modica de participare la concurs atat timp cat prin aceasta masura nu se restrictioneaza participarea elevilor la concurs. Fondul provenit din aceasta taxa de participare va fi utilizat numai ca fond de premiere al elevilor participanti la respectiva editie a concursului in regiunea respectiva. Organizatorii acestui concurs nu sunt in nici un fel implicati sau responsabili pentru colectarea acestor fonduri sau distribuirea lor. Nici o parte din aceste fonduri nu revine organizatorilor acestui concurs.

13. Prezentul regulament este completat cu
MODx - Mollio