Concursul de Fizica Ф - 2017


PROGRAMA


Subiectele vor fi propuse doar din materia clasei respective conform programei etapei județene a olimpiadei de fizică, astfel:

clasa a 6-a - Mărimi fizice. Fenomene mecanice. (la cap. II - Fenomene mecanice se va lua in considerare doar II.1 Miscare si repaus, fara II.2 Inertia. Interactiunea.)

clasa a 7-a - Forța. Echilibrul mecanic al corpurilor (translație și rotație, mecanisme simple).

clasa a 8-a - Calorimetrie și transformări de stare de agregare. Mecanica fluidelor.

clasa a 9-a - Principii și legi în mecanica newtoniană. Teoreme de variație și legi de conservare în mecanică fără Teorema variației impulsului, Legea conservării impulsului.

clasa a 10-a - TCM, Calorimetrie, Legile gazului ideal, Principiul I al termodinamicii, Aplicarea principiului I la transformările gazului ideal inclusiv Transformări de stare de agregare.

clasa a 11-a - Oscilații mecanice.

clasa a 12-a - elevii clasei a 12-a pot participa la clasele a 9-a, a 10-a, a 11-a (la una sau mai multe clase) si vor fi premiati pe baza punctajului maxim obtinut la una din clasele la care au participat
MODx - Mollio