CARPATH

AMON

Equipment

FORC

Projects

JARP

IEEE

Courses

PHI

Evoluția ideilor în fizică

Teme puse în discuție

  • Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Giordano Bruno, Tycho Brahe, Johannes Kepler,...
  • Metoda științifică modernă.
  • Principalele publicații științifice. Prioritatea științifică.
  • Controverse celebre: Newton/Leibnitz, Newton/Hooke.

 

Istoria fizicii / Evoluția ideilor în fizică

joi 29.04.2021, orele 18:00-20:00

WEBEX MEETING
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=mad5e222400643d4c742cf97d9f3317f6

sau

Meeting number (access code): 121 205 7110
Meeting password: dECeBsfa647