CARPATH

AMON

Equipment

FORC

Projects

JARP

IEEE

Courses

PHI

Evoluția ideilor în fizică

Teme puse în discuție

  • Apariția scrisului. Primele opere literare
  • Epopeea lui Ghilgamesh, Torah, Biblia etc.
  • Religiile antice
  • Calitatea surselor istorice antice. Falsuri, contradicții, erori.